Návody a postupy

Pre prácu so službou Disk Google použite Google Chrome.

Odkaz na dokumentáciu k XDW PRM Maloobchodná pokladňa a reštaurácia

Odkaz na dokumentáciu k XDW SOS Skladová evidencia

Odkaz na dokumentáciu k XDW programom

Dokumentácia je členená do skupín

  •  Aktuálny stav a dodatky informácie o realizovaných zmenách a úpravách
  • Technická dokumentácia obsahuje info na nastavení a konfigurácii aplikácie
  • Tipy a rady postupy na riešenie bežných požiadaviek používateľa
  • Príručky