Zákon o používaní ERP


Články a doplňujúce informácie o uplatňovaní zákona 289/2008  o používaní elektronickej registračnej pokladnice  v praxi.  

od 01.07.2020 sú servisné organizácie ERP zrušené