Cenník

Platné od 01.03.2019. Pre výber kliknite na zvýraznenú ponuku.     Cenová ponuka Cherry Pos eKASA je viazaná na aktuálne platné ceny eKASA/CHDU a môže byť zmenená v dôsledku zmien realizovaných ako súčasť cretifikácie eKASA/CHDU riešení.   Uvádzané ceny sú uplatňované v režime Cash&Carry. Podpora pri registrácii a uvedenie do prevádzky je zahrnutá v úvodnej zákaznickej podpore.

Cenník programových produktov XDW SOS/XDW PRM a služieb viazaných na ich používanie, skladová evidencia, maloobchodná predajňa a reštaurácia

 1. Cenník Ekasa riešení, externých zariadení a príslušenstva
 2. Doplnkové služby, riešenia a produkty
 • pri postupnom rozširovaní  používaných produktov u koncového používateľa budú k cenám za jednotlivé riešenia účtované aj náklady súvisiace s ich  inštaláciou a konfiguráciou
 • ceny za služby, servisne práce, a pod. sú stanovené
  • pre poskytnutie služieb a podpory osobne v mieste X-Data
  • cez vzdialený prístup
  • hot-line telefón
  • bez ceny súčiastok alebo iných s danou službou súvisiacich materiálových nákladov
 • poskytnutie služieb priamo u koncového používateľa je spoplatnené v rozsahu
  • dopravne náklady
  • príplatok za výjazd