Ponuka

Pre podrobnejšie možnosti riešenia  kliknite na Detailna ponuka.     

Základná ponuka obsahuje

 • Euro pokladne                        pre rok 2015 v súlade so zákonom 289/2008 výrobca poskytol prehlásenie
 • fiskálne tlačiarne FT 4000    pre rok 2015 v súlade so zákonom 289/2008 výrobca poskytol prehlásenie
 • fiskálne tlačiarne Efox          pre rok 2015 v súlade so zákonom 289/2008 výrobca poskytol prehlásenie
 • fiskálne tlačiarne miniEfox  pre rok 2015 v súlade so zákonom 289/2008 výrobca poskytol prehlásenie
 • čítačky čiarového kódu
 • Zebra tlačiarne na tlač etikiet s vlastným čiarovým kódom
 • programovateľne váhy s výpočtom ceny a tlačou termoetikiet
 • váhy. alebo váhoscanery s podporou NCI – Standard serial communications protocol
 • objednávkové tlačiarne SRP350, Sam 4s,…
 • počítače HP
 • HP/IBM Windows Server do 15 používateľov
 • XDW PRM  vlastný registračný program riadiaci prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní služby v maloobchodnej verzii a v reštauračnej verzii
 • XDW SOS    program pre skladovú evidenciu
 • Reports Journal  program pre analýzu údajov v elektronickom žurnále

Kombinácia dodávaného technického vybavenia a programov umožňuje realizáciu

 1. maloobchodná predajňa s rôznym sortimentom predaja
 2. reštauračná prevádzka s členením na viac stredísk /kuchyňa, bar, kaviareň, …
 3. sieť maloobchodných prevádzok s centrálnou evidenciou skladu a s prepojením na eShop
 4. podpora výmeny EDI dokumentov v elektronickej forme
 5. ….