Úvod

www.x-data.sk   je stránka predovšetkým určená pre podnikateľské subjekty v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu, reštaurácie, a pod.. s cieľom poskytnúť technickú podporu zákazníkom. S pripomienkami pre doplnenie a zlepšenie dostupnosti informácii, alebo problémami týkajúcimi sa tohto webového servera sa obráťte na x-data@x-data.sk

01.01.2022   identifikovaný chybový stav keď aplikácia pracuje v režime zaokrúhľovania dokladov v hotovosti úprava riešenia spočíva buď v reinštalácii aktuálne dostupnou verziou aplikácie alebo v uložení daného odkazu  Vypnutie zaokrúhlovania   cez výber uložiť odkaz ako do zložky F

30.11.2021   aktualizácia pripojenia platobných terminálov spoločnosti AXA SOFT,  FiskalPRO,  Printec Slovakia, … / VUB, First Data Slovakia, ČSOB, …/

15.04.2021   ukončuje sa platnosť certifikátov pre podnikateľa vydaných v roku 2019 jednotlivé riešenia CHDU na to reaguju 

 • Pegas Bowa  pri zmene dátumu vytlačí na pripojenú tlačiareň oznam o ukončení platnosti certifikátu
 • Efox-Elcom pri zapnuti tlačiarne zobrazí na pripojenom displeji upozornenie o ukončení platnosti certifikátu
 • Elio-Axis    pri pokyne otvorenie dňa v aplikácii CherryPos/XDW sa zobrazí oznámenie o ukončení platnosti certifikátu

Pre zlepšenie informovanosti podnikateľa o ukončení platnosti certifikátu doporučujem použtie verzie CherryPos/XDW 15.04.2021 ktorá podporuje kontrolu platnosti certifikátu

 • Pegas-Bowa pri spracovaní vkladu, X-správy a Z-správy upozorní na koniec platnosti certifikátu 45 dní vopred
 • Elio-Axis pri spracovaní vkladu, X-správy a Z-správy upozorní na koniec platnosti certifikátu 30 dní vopred
 • Efox-Elcom riešenie nepodporuje
 • CherryPos/XDW kontroluje obsah zložky .\certifikat a ak daná zložka obsahuje súbor authdata_888xxxxxxxxxxxxxx_20190612131312.XML tak podľa dátumu daného súboru sa kontroluje platnosť certifikátu ktorý bol použitý pri aktivácii CHDU nezávisle na jeho type
  • pri spracovaní vkladu, X-správy a Z-správy upozorní na koniec platnosti certifikátu už 45 dní vopred
  • Programuj/Systémové nastavenie/AU a IU XML podporuje informáciu o termíne ukončenia platnosti certifikátu a nahratie požadovaných súborov do zložky .\certifikat

Upozornenie    požiadavka na tlač údajov odberateľa pri doklade z ERP v zmysle usmernenia Finančnej správy  znamená, že v tomto prípade doklad z ERP nie zjednodušený daňový doklad, ale je to faktúra a v tom prípade je nutné nastaviť príslušný obchodný okruh do režimu PRENOS DPH a súčasne jednotlivé doklady z ERP evidovať do kontrolného výkazu DPH ako samostatné doklady !!!

Sme radi, že ste k nám zavítali