Úvod

www.x-data.sk   je stránka predovšetkým určená pre podnikateľské subjekty v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu, reštaurácie, a pod.. s cieľom poskytnúť technickú podporu zákazníkom. S pripomienkami pre doplnenie a zlepšenie dostupnosti informácii, alebo problémami týkajúcimi sa tohto webového servera sa obráťte na x-data@x-data.sk

01.07.2020   k danému dňu sú servisné organizácie zrušené.   Náležitosti k ERP , ktoré aj napriek Našej výzve nebudú ku dňu  01.08.2020 prevzaté sa skartujú.

01.05.2020  riešenie EKASA/Taxis obsahuje chybu pri registrácii licencie čo sa prejavuje odpočtom štartov,  oprava sa rieši reinštaláciou aplikácie CherryPos/XDW PRM

Upozornenie    požiadavka na tlač údajov odberateľa pri doklade z ERP v zmysle usmernenia Finančnej správy  znamená, že v tomto prípade doklad z ERP nie zjednodušený daňový doklad, ale je to faktúra a v tom prípade je nutné nastaviť príslušný obchodný okruh do režimu PRENOS DPH a súčasne jednotlivé doklady z ERP evidovať do kontrolného výkazu DPH ako samostatné doklady !!!

Sme radi, že ste k nám zavítali