Úvod

www.x-data.sk   je stránka predovšetkým určená pre podnikateľské subjekty v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu, reštaurácie, a pod.. s cieľom poskytnúť technickú podporu zákazníkom. S pripomienkami pre doplnenie a zlepšenie dostupnosti informácii, alebo problémami týkajúcimi sa tohto webového servera sa obráťte na x-data@x-data.sk

04.11.2019  riešenie EFOX je dostupné pre nasadenie do reálnej prevádzky s obmedzeniami, ktoré sa viazané na funkčnosť dostupného EFOX firmware  viď info k aktuálnej verzii 

15.10.2019  riešenie Bowa  s podporou FT4000/TM5000 kompatibilnou komunikáciou  je dostupné a je nasadzované do reálnej prevádzky Prechod na eKASA info pre OEM partnerov    

25.09.2019  riešenie EFOX  je v stave rozpracovanosti pripojenia, predpokladaný termín jeho možného použitia je 15.10.2019-31.10.2019, je to výrazne závisle na uvolnení finalnej verzie EkasaEfoxCom.DLL zo strany dodávateľa  

25.09.2019  riešenie Bowa  s podporou komunikačneho protokolu FT4000,    predpokladaný termín jeho možného použitia je 15.10.2019-31.10.2019, vo verzii  CherryPos/XDW je to zhodné s riešením Bowa s komunikáciou Pegas/Pegasíno.

20.07.2019  riešenie Bowa s komunikáciou Pegas/Pegasíno  je dostupné vo verzii 2019 pre nasadenie do reálnej prevádzky  Prechod na eKASA info pre OEM partnerov    

11.06.2019  riešenie FiskalPro/VX520  je dostupné vo verzii 2019 pre nasadenie do reálnej prevádzky

31.05.2019  Euro Pokladne v riešeni eKASA a XDW SOS

01.01.2019 V súvislosti s prechodom na on-line ekasa a so zabezpečením čo najjednoduchšieho prechodu na on-line  ekasa bude XDW PRM/CherryPos pre rok 2019 vo verzii on-line ekasa   distribuovaná ako voľne dostupné riešenie bez nutnosti registrácie. 

Upozornenie    požiadavka na tlač údajov odberateľa pri doklade z ERP v zmysle usmernenia Finančnej správy  znamená, že v tomto prípade doklad z ERP nie zjednodušený daňový doklad, ale je to faktúra a v tom prípade je nutné nastaviť príslušný obchodný okruh do režimu PRENOS DPH a súčasne jednotlivé doklady z ERP evidovať do kontrolného výkazu DPH ako samostatné doklady !!!

Sme radi, že ste k nám zavítali