Úvod

www.x-data.sk je stránka predovšetkým určená pre podnikateľské subjekty v oblasti maloobchodu, veľoobchodu, reštaurácie, a pod.. s cieľom poskytnúť technickú podporu zákazníkom. S pripomienkami pre doplnenie a zlepšenie dostupnosti informácii, alebo problémami týkajúcimi sa tohto webového servera sa obráťte na x-data@x-data.sk

10.02.2019  V súvislosti s prechodom na on-line ekasa upozorňujeme používateľov na skutočnosť, že súčasnosti,  nie sú dostupné žiadne certifikované riešenia on-line registračných pokladní s chráneným dátovym úložiskom  ORP+CHDU.  Pričom na základe vyjadreni zo strany súčasných dodávateľov fiskálných tlačiarni vyplýva, že budú podporovať  prechod súčasných FT na riešenie ORP+CHDU pre tlačiarne s funkciou tlače QR kódu.

  • ihličková tlačiareň nebude podporovaná pre nemožnosť tlače QR kódu v zákonom stanovenej kvalite
  • miniEFOX   nebude podporovaný v súvislosti s rozhodnutím výrobcu o ukončení výroby
  • EFOX            podpora je viazaná na termín certifikácie zo strany výrobcu
  • FT 4000      podpora je viazaná na termín certifikácie zo strany výrobcu, len pre tlačiarne s funkciou tlače QR kódu
  • Pegasino    podpora je viazaná na termín certifikácie zo strany výrobcu
  • Pegas 006  podpora je viazaná na termín certifikácie zo strany výrobcu, neupresnené tlačiarne

01.01.2019  V súvislosti s prechodom na on-line ekasa a so zabezpečením čo najjednoduchšieho prechodu na on-line  ekasa bude XDW PRM/CherryPos pre rok 2019 vo verzii on-line ekasa  zložka verzia 2019  distribuovaná ako voľne dostupné riešenie bez nutnosti registrácie. 

01.01.2018 XDW_SOS  vo verzii 2018    aktualizované riešenie pre spracovanie prenesenia daňovej povinnosti DPH pozri tiež  Dôležite oznamy a upozornenia 

Upozornenie    požiadavka na tlač údajov odberateľa pri doklade z ERP v zmysle usmernenia Finančnej správy  znamená, že v tomto prípade doklad z ERP nie zjednodušený daňový doklad, ale je to faktúra a v tom prípade je nutné nastaviť príslušný obchodný okruh do režimu PRENOS DPH a súčasne jednotlivé doklady z ERP evidovať do kontrolného výkazu DPH ako samostatné doklady !!!


30.11.2017 XDW_PRM/CherryPOS  vo verzii 2018   aktualizované riešenie pre spracovanie výberu vo VRP  10.11.2017 https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_vrp/bc


16.11.2017 XDW_PRM/CherryPOS  vo verzii 2018    obsahuje podporu pre dotykový displej  a predaj cez rýchle klávesy aj v základnej verzii predajných obrazoviek v rozlíšení 1280×768


15.09.2017   XDW_PRM/CherryPOS a XDW SOS/sklady a fakturácia vo verzii 2018,  pri registrácii  predaja ako alternatívu fiskálnej tlačiarne podporuje  priamu  spoluprácu s https://vrp.financnasprava.sk .   Informácia k virtuálnej registračnej pokladni


 Pozor od  termínu 07.01.2017 je dostupné riešenie s predĺženým termínom platnosti licencie za predchádzajúci rok do 30.04., ktoré umožnuje realizovať rgistráciu licencie pre nový rok až do 30.04. Dostupné buď cez štandardnú reinštaláciu alebo cez  aktualizácia 2017, kde zvolte Vami používaný .zip 

01.12.2016  Používanie XDW … bez dohody o technickej podpore pre rok 2016 a 2017


09.09.2016  Dôležite oznamy a upozornenia


30.12.2015  Informácia k zmene DPH z 10 na 20%


17.11.2015  Reports Journal

Sme radi, že ste k nám zavítali