Úvod

www.x-data.sk   je stránka predovšetkým určená pre podnikateľské subjekty v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu, reštaurácie, a pod.. s cieľom poskytnúť technickú podporu zákazníkom. S pripomienkami pre doplnenie a zlepšenie dostupnosti informácii, alebo problémami týkajúcimi sa tohto webového servera sa obráťte na x-data@x-data.sk    Pre rýchlu aktualizáciu aplikácie, kliknite pravým tlačidlom myši na XDW PRM_aktualizacia  a cez výber Uložiť odkaz ako uložte XDW_PRM_aktualizácia.exe do hlavnej zložky aplikácie napríklad C:\XDW_SOFT\XDW_PRM.PRM  aj s potvrdením prepisu daného súboru ak existuje a následne dajte pokyn na jeho spracovanie.

02.01.2022    Zmena DPH pre gastro režime predaja

 • cez XDW_PRM aktualizácia je dostupná možnosť vytvorenia predajnej položky zo zaradením do tovarovej skupiny 98 /DF10/ ako obal, donáška,…, ktorá pri jej registrácii vykoná  kombináciu kláves D+F10 a prestaví položky v aktuálnom doklade z 10% na 20%

30.12.2022    Zmena DPH pre gastro režime predaja

 • dávkové spracovanie presmerovania DPH 20% na 10% pre všetky predajné položky
 • kombinácia kláves D+F10 prestaví položky v aktuálnom doklade z 10% na 20%,  t.j.  definuje všetky položky v doklade ako donáška , alebo odber sebou
 • kombinácia kláves ALT+D prestaví poslednú alebo aktuálnu položku z 10% na 20% a obrátene
 • zadanie predajného kódu s prefixom  ,  definuje že daná položka sa účtuje s 20% DPH

08.08.2022    Pre rýchlu aktualizáciu aplikácie po 01.07.2022 a odstránenie identifikovaných chybových stavov. Kliknite pravým tlačidlom myši na XDW PRM_aktualizacia  a cez výber Uložiť odkaz ako uložte XDW_PRM_aktualizácia.exe do hlavnej zložky aplikácie napríklad C:\XDW_SOFT\XDW_PRM.PRM  aj s potvrdením prepisu daného súboru ak existuje a následne dajte pokyn na jeho spracovanie.

01.09.2022  aktualizácia pripojenia platobných terminálov spoločnosti SLSP/ECR2

01.06.2022   aktualizácia aplikácie pre zaokrúhlenie vo vzťahu k poskytnutým zľavám

01.05.2022   aktualizácia pripojenia platobných terminálov spoločnosti Tatra Banka

30.11.2021   aktualizácia pripojenia platobných terminálov spoločnosti AXA SOFT,  FiskalPRO,  Printec Slovakia, … / VUB, First Data Slovakia, ČSOB, …/

15.04.2021   ukončuje sa platnosť certifikátov pre podnikateľa vydaných v roku 2019 jednotlivé riešenia CHDU na to reaguju 

 • Pegas Bowa  pri zmene dátumu vytlačí na pripojenú tlačiareň oznam o ukončení platnosti certifikátu
 • Efox-Elcom pri zapnuti tlačiarne zobrazí na pripojenom displeji upozornenie o ukončení platnosti certifikátu
 • Elio-Axis    pri pokyne otvorenie dňa v aplikácii CherryPos/XDW sa zobrazí oznámenie o ukončení platnosti certifikátu

Pre zlepšenie informovanosti podnikateľa o ukončení platnosti certifikátu doporučujem použtie verzie CherryPos/XDW 15.04.2021 ktorá podporuje kontrolu platnosti certifikátu

 • Pegas-Bowa pri spracovaní vkladu, X-správy a Z-správy upozorní na koniec platnosti certifikátu 45 dní vopred
 • Elio-Axis pri spracovaní vkladu, X-správy a Z-správy upozorní na koniec platnosti certifikátu 30 dní vopred
 • Efox-Elcom riešenie nepodporuje
 • CherryPos/XDW kontroluje obsah zložky .\certifikat a ak daná zložka obsahuje súbor authdata_888xxxxxxxxxxxxxx_20190612131312.XML tak podľa dátumu daného súboru sa kontroluje platnosť certifikátu ktorý bol použitý pri aktivácii CHDU nezávisle na jeho type
  • pri spracovaní vkladu, X-správy a Z-správy upozorní na koniec platnosti certifikátu už 45 dní vopred
  • Programuj/Systémové nastavenie/AU a IU XML podporuje informáciu o termíne ukončenia platnosti certifikátu a nahratie požadovaných súborov do zložky .\certifikat

Upozornenie    požiadavka na tlač údajov odberateľa pri doklade z ERP v zmysle usmernenia Finančnej správy  znamená, že v tomto prípade doklad z ERP nie zjednodušený daňový doklad, ale je to faktúra a v tom prípade je nutné nastaviť príslušný obchodný okruh do režimu PRENOS DPH a súčasne jednotlivé doklady z ERP evidovať do kontrolného výkazu DPH ako samostatné doklady !!!

Sme radi, že ste k nám zavítali