Úvod

www.x-data.sk je stránka predovšetkým určená pre podnikateľské subjekty v oblasti maloobchodu, veľoobchodu, reštaurácie, a pod.. s cieľom poskytnúť technickú podporu zákazníkom. S pripomienkami pre doplnenie a zlepšenie dostupnosti informácii, alebo problémami týkajúcimi sa tohto webového servera sa obráťte na x-data@x-data.sk


01.08.2017   XDW_PRM/CherryPOS vo verzii Beta,  pri registrácii  predaja  ako alternatívu fiskálnej tlačiarne podporuje  priamu  spoluprácu s https://vrp.financnasprava.sk .  Dané riešenie je vhodné najmä pre neplátcov DPH,  ale aj ako prechodné riešenie pre subjekty ktoré  predpokladajú nutnosť výmeny fiskálnej pamäte z dôvodu dočasnosti údajov v nej uvedených, napr. prechod zo stavu neplatca DPH na plátca DPH   Informácia k virtuálnej registračnej pokladni


 Pozor od  termínu 07.01.2017 je dostupné riešenie s predĺženým termínom platnosti licencie za predchádzajúci rok do 30.04., ktoré umožnuje realizovať rgistráciu licencie pre nový rok až do 30.04. Dostupné buď cez štandardnú reinštaláciu alebo cez  aktualizácia 2017, kde zvolte Vami používaný .zip 

01.12.2016  Používanie XDW … bez dohody o technickej podpore pre rok 2016 a 2017


09.09.2016  Dôležite oznamy a upozornenia


30.12.2015  Informácia k zmene DPH z 10 na 20%


17.11.2015  Reports Journal

Sme radi, že ste k nám zavítali